Steeds meer jongeren hebben thuis niet de mogelijkheid om huiswerk te maken. Dit kan om verschillende redenen zo zijn. Omdat er geen geschikte plek is. Of omdat het te druk in huis is om aan huiswerk te beginnen. Deze jongeren zijn van harte welkom bij jongerencentrum Amsterdam. Waar ze de nodige coaching krijgen en een