Scheiden met kinderen

Bij een scheiding komen een hoop zaken kijken. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden en de inboedel en vermogen moeten verdeeld worden. Alleen als je gaat scheiden met kinderen komt er nog veel meer bij kijken. Het is natuurlijk belangrijk dat alles voor de kinderen goed geregeld is. De rechter stelt het daarom verplicht dat je als ouders een ouderschapsplan moet opstellen. Als je midden in een vechtscheiding zit is het vrij lastig om goede afspraken te maken. Toch is het belangrijk dat er goed wordt nagedacht over de afspraken die nodig zijn bij een scheiding met kinderen. Een advocaat kan bij scheiden met kinderen hulp bieden om een goede omgangsregeling te regelen. Naast een omgangsregeling worden er afspraken op papier gezet over de opvoeding en het betalen van alimentatie voor de kinderen.

Alimentatie betalen na een scheiding

Als één van beide partners te weinig inkomsten heeft na de echtscheiding kan de rechter toewijzen dat er alimentatie betaald moet worden. Ondanks dat je in scheiding ligt ben je verplicht om nog steeds voor elkaar te zorgen. Alimentatie betalen kan ingewikkeld zijn helemaal als je moet berekenen wie er verplicht is om te betalen. Als er bij beide partner te weinig inkomsten zijn kan de rechter besluiten dat er geen alimentatie betaald hoeft te worden. De rechter besluit dan alleen dat er kinderalimentatie betaald moet worden. De kinderen krijgen altijd voorrang op alimentatie betalen. Een advocaat of mediator kan helpen met het bepalen van de hoogte van de alimentatie die betaald dient te worden.