Bouw een database op met donateurs

Bouw een database op met donateurs

Het verzamelen van informatie over je eigen donateurs kan je uiteindelijk helpen om meer geld in te zamelen. Met een database fondswerving heb je een duidelijk beeld van wie je donateurs eigenlijk zijn. Deze informatie is zeer kostbaar om te gebruiken voor het binnenhalen van extra donaties of misschien zelfs nieuwe donateurs. Door gebruik te maken van een strategische planning en advies weet je precies waar jouw kansen liggen als fonds.

Informatie halen uit de database fondsenwerving

Er is een schat aan informatie die je kan halen uit de database. Denk bijvoorbeeld aan informatie hoe je de volgende miljoenen kan binnenhalen. Of welke boodschap aan mijn donateurs haalt het meeste geld op? Deze boodschap kan je nogmaals inzetten om opnieuw hetzelfde succes te meten of niet. Alles wordt duidelijk bijgehouden in de database en kan met elkaar vergeleken worden.

Fondswerving goede doelen

Fondswerving goede doelen is een belangrijk onderdeel als je een goed doel wil steunen. Je hebt je eigen project opgericht in het buitenland en nu wil je hier graag geld voor gaan inzamelen. Natuurlijk gaat dit niet zonder slag en stoot. Je wil jezelf misschien er helemaal niet mee bezig houden en jezelf gewoon inzetten voor het goede doel. Toch is het belangrijk dat de donateurs echt binnen gaan komen. Je kan hiervoor geholpen worden om het binnenhalen van geld te vereenvoudigen. Met een speciale tactiek kan je zo meer fondsen binnen halen en dit geld gebruiken om jezelf in te zetten voor je eigen doel.

De voortgang van je fondswerving goede doelen bijhouden

Naast het binnenhalen van nieuwe fondsen kan je ook hulp krijgen bij het vastleggen van je voortgang. Je weet hierdoor precies welke acties werken en welke niet en zo kan je deze acties op een later moment weer opnieuw inzetten voor het goede doel.